ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
bulletCompany Profile
bulletServices
bulletFQ&A
bulletContact us
dot
Register

dot
บริการ

 

Happy Clean บริการใน 4 รูปแบบ  

    1. การทำความสะอาดบ้านแบบมาตรฐาน

    2. การทำความสะอาดบ้านแบบพิเศษ

    3. การทำความสะอาดบ้านแบบเตรียมบ้านในการย้ายเข้าหรือย้ายออก

    4. การทำความสะอาดบ้านในกรณีพิเศษ เช่นการขัดพื้น การขัดพนัง ช่วยลื้อของจัดของ

 

การทำความสะอาดบ้านแบบมาตรฐาน

 

10 Check-Point สำหรับบริการทำความสะอาดบ้านแบบมาตรฐาน(เฉพาะภายในบ้าน)

     1.ห้องนอน          2.ห้องน้ำ            3. ห้องครัว          4.ห้องรับแขก

     5.เฟอร์นิเจอร์      6.ดูดพื้น             7.ถูพื้น               8.จานชามรอล้างในอ่าง

     9.บริเวณพื้นทางเดินเข้าออก                   10.กระจกห้องน้ำ   

 

บริเวณที่ไม่รวมในการทำความสะอาด    

-          บริเวณที่เสี่ยงในการปฏิบัติงาน บริเวณที่ต้องปีนป่ายหรือใช้บันไดสูง

-          การทำความสะอาดพนัง หรือ ขัดพื้นบ้าน ช่วยลื้อของจัดของ

-          จานชามหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่เก็บอยู่ในตู้ หรือในกล่อง

-          ของตกแต่งบ้านที่วางอยู่ในตู้โชว์ หรือสิ่งของอื่น ๆที่ง่ายต่อการแตกเสียหาย

-      อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

 

หมายเหตุ : Happy Clean ไม่ใช้สารเคมีชนิดเข้มข้นในการทำความสะอาด อันอาจเป็นสาเหตุให้สุขภัณฑ์ในบ้านเสียหายได้ (ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของบ้านเตรียมน้ำยาชนิดนั้นไว้ให้และอนุญาตให้ใช้ หรือซื้อน้ำยาชนิดเข้มข้นต่างหากกับทาง Happy Clean กรณีของในบ้านเสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายในมูลค่าไม่เกินค่าบริการของงานในวันนั้น

 

อัตราค่าบริการ

 

      ตัวอย่างอัตราค่าบริการ

     

      ลูกค้าที่เลือกรับบริการมาตรฐานแบบประจำ (บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ) และมีพื้นที่ใช้สอยต่ำกว่า 100 เมตร

      อัตราค่าบริการ 4,000 บาท โดยจำแนกเป็น

-          อัตราค่าบริการสำหรับบริการแบบพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง (บริการสำหรับครั้งแรก )

-          อัตราค่าบริการสำหรับบริการมาตรฐาน จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจัดบริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( หรือตามนัดหมาย )

-          รวมอัตราค่าบริการ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ชำระล่วงหน้าสำหรับบริการ 4 ครั้งข้างต้น

 

 

การทำความสะอาดบ้านแบบพิเศษทั้งหลัง 

 

ท่านเจ้าของบ้านเคยนึกสงสัยหรือสังเกตบ้างไหมว่า ทำไมเวลาที่ท่านลงมือทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองมักจะมีความรู้สึกว่ามีฝุ่นเร็ว ทั้ง ๆ ที่พยายามไม่เปิดประตู-หน้าต่างก็ตาม เหตุผลง่าย  ๆ คือ ความเป็นจริงแล้วภายในบ้านท่านยังมีบริเวณที่มีฝุ่นละอองสะสมอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น มุ้งลวด เหล็กดัด กระจกหน้าต่าง หลังตู้ บนตู้ ใต้ที่นั่ง บนชั้นวางของ และที่ที่ทำความสะอาดได้ยากอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเมื่อมีลมพัดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิดประตู ฝุ่นที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็จะกระจายออกมา ทำให้ท่านรู้สึกว่าบ้านท่านมีฝุ่นเร็ว บ้านไม่สะอาดแม้จะทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน

 

บางท่านอาจจะทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเองปีละ 1-2 ครั้ง เช่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือช่วงเทศกาลสำคัญอื่น ๆ แต่ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำความสะอาดดังกล่าว

 

อัตราค่าบริการแบบทำความสะอาดประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 100 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 4000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 4500 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 5,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 101 - 169 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 5000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 6000 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 6,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 170 - 249 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 6000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 7500 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 7,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 250 - 299 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 7000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 9500 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 8,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 300 - 399 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 8000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 14500 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 12,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 400 - 499 ตารางเมตร ค่าบริการ 4 ครั้ง 9000 บาท (ชำระเงินในวันแรกที่ทำความสะอาด) การบริการแบ่งเป็น 1 + 3 คือ 1 ครั้งแรกทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง หลังจากนั้นเป็นการบริการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน 3 ครั้ง

ทำใหญ่ครั้งเดียวทั้งหลัง ราคา 20000 บาท ชุดทำใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ชุด 3 ครั้ง 14,000 บาท

สำหรับบ้านพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 500 ตารางเมตร ราคาชั่วโมงละ 1500 บาท

สำหรับลูกค้าแบบประจำในกรณีเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย ต้องแจ้งให้บริษัทรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน มิฉะนั้นจะถือเป็น 1 การนัดหมายที่ทำความสะอาดสมบูรณ์แล้ว

 

ลูกค้าที่ต้องการซื้อ แพ๊กเกจ ต้องเปิดงานรายชั่วโมงในครั้งแรกก่อน

บริการทำความสะอาดบ้านแบบเฉพาะกิจ เช่น การใช้บริการทำความสะอาดครั้งแรก การทำความสะอาดบ้านย้ายเข้า / ออก การล้างพนังบ้าน ขัดพื้น ช่วยจัดของในบ้าน  ชั่วโมงละ 1500 บาท ต่อ 1ทีม พนักงาน 3 คน

ทำความสะอาดอาคารพาณิชย์ คอนโด ชั่วโมงละ 1500 บาท

 

 

 

 

 

    Happy Clean แก้ปัญหาให้ท่านได้ ด้วยบริการทำความสะอาดแบบพิเศษทั้งหลัง  

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.